Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Provozovatel online eshopu www.najlepsiepostele.sk firma Expedo s.r.o., Miličova 919, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 04527542, DIČ: CZ04527542 přebírá veškeré závazky vůči případným reklamacím zboží zakoupeného u firmy Petr Doskočil, Miličova 919, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 88888533, DIČ: CZ9107233960. Reklamaci můžete uplatnit buď telefonicky na tel: 466 566 495 nebo písemně na: reklamace@expedo.cz
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Zboží na reklamaci doporučujeme pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě.

Záruční doba

Našim zákazníků poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta delší

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

Záruční list

Není-li součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje jej doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží. Tento doklad není povinný pro uplatnění reklamace.

Uplatnění reklamace

Reklamované zboží zašlete (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Adresa pro uplatnění reklamace: Expedo s.r.o., Miličova 919, 56601 Vysoké Mýto
Adresa pro zaslání reklamace: Expedo s.r.o., V Kasárnách 909, 56601 Vysoké Mýto
Kontakt pro uplatnění reklamace: reklamace@expedo.cz
Reklamaci je rovněž možné uplatňovat i osobně na adrese: V Kasárnách 909, 56601 Vysoké Mýto
O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat po převzetí zboží do reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.
O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, v pracovní dny od 7 do 21 hod. Tel. +420 778 088 803

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 14 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, prodávající má právo vrátit částku poníženou o náklady spojené s opravou či uvedením do původního stavu.